Ordförande
Mattias Hjärpe

Sekreterare
Sofia Johansson

Kassör
Anki Larsson

Ledamöter
Jennie Kinnunen
Lena Wunder

Suppleant
Sofia Johansson

Suppleanter
FeliciaBernhardsson
Anders Möllberg

Övriga poster
Tävlingssektionen:
Jennie Kinnunen och Lovisa Ahlberg
Revisorer:
Lennart Jansson och Bengt Pettersson
Valberedningen:
Pirkko Ahlberg och Claudia Schmitt