Nu har vi fått belysning på ridbanan
och det går på en timer.
För att få lyse är det bara att trycka en gång på strömbrytaren och då lyser det i 1 timma.

Några ord från styrelsen
Banan är öppen för alla när det inte är bokat för
träning eller liknande.
Bokning av ridbanan skall ske till

Jennie Kinnunen : 070 687 88 40
Bokningslista finns under länken
Bokningskalender ridbanan till vänster på sidan.
Efter hoppträning skall hindermaterial plockas bort
från banan och läggas vid dess förvaringsplats.

Banan började anläggas våren 2002. Finansieringen av banan har skett mestadels av ideellt arbete och av klubben själv.
Banan har en ridyta på 30 x 60 meter och även en parkering för bilar och hästtransporter.
Efter 1 1/2 år av mycket svett och hårt arbete av klubbens medlemmar var det dags för invigning.
Invigningen skedde söndagen den 28 september 2003.

Återvinning
För att vi ska få en så ren och trevlig bana som möjligt ska banan mockas efter avslutat ridpass och ev skräp plockas bort
från såväl banan som parkeringen. Container respektive soptunna finns
för dessa ändamål.

Slutligen
Tack till alla som har hjälpt till så att vi äntligen har fått våran ridbanan.
Hoppas på gott samarbete av alla klubbens medlemmar så att vi kan få en fungerande ridbana och mötesplats i många år framöver.