Medlemsavgift 2018
Junior  200 kr
Senior 250 kr
Familj 500 kr   
Medlemsavgiften + årsavgift ridbanan betalas in på postgiro nr  1124492-8
Glöm inte att skriva namn och adress och personnummer

  

Ridbaneavgifter 2018
Banan är öppen för alla när det inte är bokat för träning eller liknande.
Bokning av ridbanan skall ske till

Jennie Kinnunen 070 6878842
eller
Bokningslista kommer att finnas vid ridbanan för varje månad.

För att få rida på banan ska ridbaneavgift betalas.

Medlemmar betalar 40  kr/gång eller 300 kr/år
Familj 500 kr/år 
Icke medlemmar betalar 60 kr/gång eller 600 kr/år   
Den som bokar banan ansvarar för att alla som rider betalar